Co jsou energetické štítky

- Průkaz energetické náročnosti budovy

- PENB

- Energetický průkaz

- Energetický štítek

Energetický štítek

Od 1. ledna 2013 bude vlastník domu povinen doložit PENB- průkaz energetické náročnosti budovy ke kupní smlouvě také u objektů s plochou větší než 50 m2.

Kontakt pro zpracování štítku

 • Energetický zákon
 • info@energetickyzakon.cz
 • +420 720 620 320
 • Ceník PENB

  1 Výběr budovy

  Není možné objednat Průkaz energetické náročnosti (PENB) na jednotlivý byt. Pokud objednatel PENB na byt požaduje, musí objednat PENB na celý bytový dům. Schválená novela Zákona o hospodaření energií v paragrafu 7a v odstavci (8) říká, že Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky. Současná prováděcí Vyhláška 148/2007 Sb. ani její připravovaná novela, která má mít účinnost od 1.4.2013, nestanovuje postup pro PENB pro jednotlivou bytovou jednotku.

  2 Požadovaná rychlost zpracovaní PENB

  V uvedeném termínu bude Průkaz zaslán poštou na dobírku objednateli nebo si objednatel vyzvedne.

  3 Pro jaký účel potřebuji
  zpracovat průkaz (PENB)

  Novostavbou myslíme budovu, která je zatím pouze ve fázi projektu. V tomto případě tedy není možné v případě chybějících podkladů realizovat průzkum. Ostatní volby znamenají reálnou stojící budovu, kde je možné chybějící podklady nahradit průzkumem.

  4 Úroveň podkladů

  Kompletními elektronickými nebo papírovými podklady jsou takové, které obsahují minimálně: stavební technickou zprávu, půdorysy jednotlivých podlaží, alespoň 1 řez, technickou zprávu k vytápění objektu a ohřevu teplé vody a technickou zprávu k systémům nuceného větrání nebo klimatizace (pokud jsou tyto systémy v objektu přítomny).

  5 Způsob předaní dokumentace

  6 Údaje o objednateli

  Jméno *
  Přijmení *
  Firma

  Adresa objektu *
  Ulice, č.p, Město, PSČ
  Trvalé bydliště objednatele nebo sídlo firmy, pokud je firma zadána *
  Ulice, č.p, Město, PSČ
  Doručovací adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště nebo sídla firmy)
  Ulice, č.p, Město, PSČ
  Telefonní číslo *
  Email *
  Poznámka

  1. Datem objednání, od kterého se počítá termín zpracování, se rozumí pozdější z dat: datum doručení této elektronické objednávky, datum předání podkladů (pokud je v kolonce úroveň podkladů zvolena varianta Mám kompletní podklady v elektronické podobě nebo varianta Mám kompletní podklady v papírové podobě) nebo datum průzkumu (pokud je v kolonce úroveň podkladů zvolena varianta Nemám podklady nebo nejsou kompletní) 2. V případě, že je v kolonce úroveň podkladů zvolena varianta Nemám podklady nebo nejsou kompletní, je povinna firma kontaktovat objednatele do 2 pracovních dní od odeslání této elektronické objednávky, aby s objednatelem domluvila termín průzkumu objektu 3. V případě, že je v kolonce úroveň podkladů zvolena varianta Mám kompletní podklady v elektronické podobě nebo varianta Mám kompletní podklady v papírové podobě, se podklady považují za předané, pokud jsou předány osobně Dispečinku firmy nebo zaslány na email. 4. V případě, že objednatel objednává služby bez průzkumu a dodává dokumentaci, stvrzuje odsouhlasením těchto podmínek soulad předané dokumentace se skutečným stavem objektu. 5. PENB bude objednateli zaslán na dobírku ve 3 paré (alternativně lze dokument po dohodě převzít na adrese dispečink firmy a zaplatit hotově. 6. PENB bude zpracován dle aktuální Vyhlášky o energetické náročnosti budovy platné v době objednání. 7. PENB nebude obsahovat výpočet porovnávacích ukazatelů.

  Kalkulátor

  0 Kč